TV& VIDEO

Niger

Nigeria tiêu diệt hơn 60 phần tử khủng bố Boko Haram

Nigeria tiêu diệt hơn 60 phần tử khủng bố Boko Haram

Quân đội Nigeria ngày 30/12 cho biết lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt ít nhất 63 phần tử khủng bố Boko Haram.