TV& VIDEO

nilon

Tăng thuế bảo vệ môi trường với túi nilon: Cơ hội cho nhà sản xuất túi tự hủy?

Tăng thuế bảo vệ môi trường với túi nilon: Cơ hội cho nhà sản xuất túi tự hủy?

VTV.vn - Liệu đề xuất tăng thuế bảo vệ môi trường lên tới gấp 4 lần đối với túi nilon có góp phần thay đổi hành vi tiêu dùng và mở ra cơ hội cho các nhà sản xuất túi tự hủy?