nợ bảo hiểm

Tập trung hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội

Tập trung hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội

VTV.vn - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị các ngành liên quan nhanh chóng hoàn thành Nghị định về xử lý nợ bảo hiểm kéo dài nhằm bảo vệ quyền lợi người lao động.