TV& VIDEO

nợ bảo hiểm

Kiến nghị thu hồi hàng trăm tỷ đồng nợ đọng BHXH

Kiến nghị thu hồi hàng trăm tỷ đồng nợ đọng BHXH

VTV.vn - Sau 1 năm, các đoàn thanh tra chuyên ngành đã kiến nghị thu hồi hơn 339 tỷ đồng nợ đọng BHXH, truy thu 39 tỷ đồng do lao động chưa đóng hoặc đóng thiếu BHXH.