TV& VIDEO

nợ công Hy Lạp

Hy Lạp đạt được thoả thuận giải ngân 1 tỷ Euro từ các chủ nợ

Hy Lạp đạt được thoả thuận giải ngân 1 tỷ Euro từ các chủ nợ

VTV.vn - Khu vực sử dụng đồng Euro (Eurozone) vừa đồng ý giải ngân một tỷ Euro cho Hy Lạp.