TV& VIDEO

nợ dài hạn

Fitch đánh giá tích cực triển vọng Việt Nam

Fitch đánh giá tích cực triển vọng Việt Nam

Hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch Ratings đã điều chỉnh nâng triển vọng xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam cùng hai ngân hàng Vietinbank và Agribank lên mức cao nhất, từ "ổn định" lên "tích cực".