TV& VIDEO

nợ đọng thuế

Thủ tướng và 4 Tư lệnh ngành sẽ trả lời chất vấn

Thủ tướng và 4 Tư lệnh ngành sẽ trả lời chất vấn

VTV.vn - Quốc hội sẽ dành 3 ngày làm việc liên tục để chất vấn các thành viên Chính phủ và Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao.