TV& VIDEO

nợ đọng thuế

Hải Phòng thu hồi tồn đọng nợ thuế doanh nghiệp bằng cách nào?

Hải Phòng thu hồi tồn đọng nợ thuế doanh nghiệp bằng cách nào?

VTV.vn - Gia hạn nợ thuế, phong tỏa tài khoản, thông báo hóa đơn hết giá trị là một số cách mà ngành thuế Hải Phòng áp dụng trong thu hồi nợ đọng thuế của các DN tại địa phương.