TV& VIDEO

nợ lương

Hàng ngàn công nhân môi trường tại TP.HCM bị nợ lương

Hàng ngàn công nhân môi trường tại TP.HCM bị nợ lương

VTV.vn - Hàng ngàn công nhân vệ sinh môi trường tại TP.HCM nhiều tháng nay bị nợ lương, mỗi người chỉ được tạm ứng số tiền 1 - 2 triệu đồng mỗi tháng.