nợ nước ngoài

Công khai nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia

Công khai nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia

VTV.vn - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia.