TV& VIDEO

nợ sinh viên

Nợ sinh viên đè nặng "giấc mơ Mỹ"

Nợ sinh viên đè nặng "giấc mơ Mỹ"

VTV.vn - Lãi suất các khoản vay sinh viên tăng thêm sẽ càng đang đè nặng lên giấc mơ Mỹ.