TV& VIDEO

nổ tại New York

Nổ tại New York: “Vụ nổ như một tiếng sấm lớn”

Nổ tại New York: “Vụ nổ như một tiếng sấm lớn”

VTV.vn - Nhiều nhân chứng hoảng sợ cho biết, vụ nổ tại New York như một tiếng sấm lớn.