TV& VIDEO

nợ xấu ngân hàng

Quý III: 2/3 số ngân hàng công bố báo cáo tài chính có nợ xấu gia tăng

Quý III: 2/3 số ngân hàng công bố báo cáo tài chính có nợ xấu gia tăng

VTV.vn - Bên cạnh mức tăng trưởng ấn tượng vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm, trong 16 ngân hàng công bố về kết quả kinh doanh thì có tới 2/3 ghi nhận nợ xấu gia tăng.