TV& VIDEO

nội các mới

Nhật Bản ấn định ngày triệu tập kỳ họp đặc biệt của Quốc hội

Nhật Bản ấn định ngày triệu tập kỳ họp đặc biệt của Quốc hội

VTV.vn - Quốc hội Nhật Bản sẽ triệu tập kỳ họp đặc biệt vào ngày 1/11 sau cuộc tổng tuyển cử tuần trước.