TV& VIDEO

nới lỏng hạn chế

Mỹ tiếp tục nới lỏng hạn chế với Cuba

Mỹ tiếp tục nới lỏng hạn chế với Cuba

VTV.vn - Chính phủ Mỹ ngày 15/3 đã nới lỏng các hạn chế về thương mại và đi lại đối với Cuba.