nới lỏng tiền tệ

Nhật Bản tiếp tục nới lỏng tiền tệ

Nhật Bản tiếp tục nới lỏng tiền tệ

VTV.vn - Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã quyết định tiếp tục duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ, tiếp tục hướng tới mục tiêu lạm phát 2%.