TV& VIDEO

nông lâm nghiệp

Nhiều địa phương hoàn tất việc xử lý vướng mắc về đất đai trong 2016

Nhiều địa phương hoàn tất việc xử lý vướng mắc về đất đai trong 2016

VTV.vn - Tại Hội nghị sơ kết sắp xếp đổi mới công ty nông lâm nghiệp, nhiều địa phương dự kiến đến hết 2016 sẽ hoàn tất việc xử lý những vướng mắc về đất đai.