nông lâm thủy sản

Khánh Hòa chậm cho vay phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Khánh Hòa chậm cho vay phát triển nông nghiệp công nghệ cao

VTV.vn - Việc triển khai chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Khánh Hòa chậm do chưa có sự hướng dẫn cụ thể của các cơ quan, đơn vị chức năng.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive