TV& VIDEO

nông lâm thủy sản

Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt gần 27 tỷ USD

Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt gần 27 tỷ USD

VTV.vn - Trong 9 tháng qua, tổng giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản đã đạt gần 27 tỷ USD.