TV& VIDEO

nông lâm thủy sản

Nhiều lựa chọn hàng thủy sản tại Hội chợ Thủy sản Quốc tế 2017

Nhiều lựa chọn hàng thủy sản tại Hội chợ Thủy sản Quốc tế 2017

VTV.vn - Hội chợ Thủy sản Quốc tế 2017 đã khai mạc tại Trung tâm hội chợ triển lãm Sài Gòn.