TV& VIDEO

nông nghiệp công nghệ cao

5 nghề được học nhiều nhất ở nông thôn

5 nghề được học nhiều nhất ở nông thôn

VTV.vn - Theo Bộ LĐTBXH, danh mục nghề được đào tạo hiện có gần 200 nghề nhưng theo thống kê chỉ có 5 nghề là hút được nhiều lao động nông thôn tham gia học.