TV& VIDEO

nông nghiệp công nghệ cao

Việt Nam rất coi trọng quan hệ hữu nghị với Tây Ban Nha

Việt Nam rất coi trọng quan hệ hữu nghị với Tây Ban Nha

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam rất coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Tây Ban Nha - một Đối tác chiến lược và cũng là thành viên quan trọng của Liên minh châu Âu.