nông nghiệp hữu cơ

Còn nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp hữu cơ Việt Nam

Còn nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp hữu cơ Việt Nam

VTV.vn - Nhiều chuyên gia nhận định, nông nghiệp hữu cơ của Việt Nam còn rất sơ khai, còn nhiều tiềm năng để phát triển.