TV& VIDEO

nông nghiệp sạch

Tây Ninh nỗ lực hướng tới phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Tây Ninh nỗ lực hướng tới phát triển nông nghiệp công nghệ cao

VTV.vn - Với nhiều lợi thế tại chỗ, tỉnh Tây Ninh hiện đang nỗ lực hướng tới phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại địa phương.