nông nghiệp sạch

Tây Ninh nỗ lực hướng tới phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Tây Ninh nỗ lực hướng tới phát triển nông nghiệp công nghệ cao

VTV.vn - Với nhiều lợi thế tại chỗ, tỉnh Tây Ninh hiện đang nỗ lực hướng tới phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại địa phương.