TV& VIDEO

Nông nghiệp Việt Nam

Sản xuất theo chuỗi để nâng cao giá trị nông sản

Sản xuất theo chuỗi để nâng cao giá trị nông sản

VTV.vn - Theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, ngành nông nghiệp Việt Nam cần làm sâu sắc hơn các nội dung trong việc tái cơ cấu, trong đó có sản xuất theo chuỗi.