TV& VIDEO

Nông nghiệp Việt Nam

APEC đặt trọng tâm giảm thất thoát lương thực

APEC đặt trọng tâm giảm thất thoát lương thực

VTV.vn - Từ năm 2010 đến nay, 21 nền kinh tế thành viên của APEC luôn xem việc giảm thất thoát và lãng phí lương thực là một trong những vấn đề trọng tâm.