TV& VIDEO

nông sản VietGap

Chứng nhận VietGap - Nỗ lực tạo nông sản chất lượng cao

Chứng nhận VietGap - Nỗ lực tạo nông sản chất lượng cao

VTV.vn - Mặc dù rau VietGap có giá cao hơn 1-1,5 lần giá của rau bình thường, tuy nhiên không ít người tiêu dùng vẫn sẵn sàng chấp nhận mức giá này.