nông sản

Nông sản Việt khó tìm chỗ đứng vững nếu mãi sản xuất thô

Nông sản Việt khó tìm chỗ đứng vững nếu mãi sản xuất thô

VTV.vn - Xuất khẩu cà phê Việt Nam hiện nay chủ yếu là xuất thô. Điều này cho thấy cà phê nói riêng và nông sản Việt Nam nói chung khó tìm được chỗ đứng vững nếu mãi sản xuất thô.