TV& VIDEO

nộp thuế điện tử

Ngành thuế cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính "một cửa liên thông"

Ngành thuế cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính "một cửa liên thông"

VTV.vn - Ngành thuế đang triển khai các giao dịch điện tử để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người nộp thuế, đặc biệt thực hiện "một cửa liên thông" với UBND quận, huyện.