TV& VIDEO

nộp thuế

Nộp thuế điện tử và thông quan 24/7: Tháo gỡ khó khăn cho DN

Nộp thuế điện tử và thông quan 24/7: Tháo gỡ khó khăn cho DN

VTV.vn - Ngồi ở bất cứ đâu có Internet, các DN đều có thể nộp thuế xuất nhập khẩu theo phương thức điện tử vào bất kể giờ nào, kể cả ngày lễ; hàng hóa sẽ được thông quan ngay.