Normandy

Tổng thống Ukraine nỗ lực vãn hồi hòa bình ở miền Đông

Tổng thống Ukraine nỗ lực vãn hồi hòa bình ở miền Đông

Một ngày sau lễ nhậm chức, Tổng thống Ukraine Poroshenko bắt đầu cuộc họp nhóm liên lạc ba bên về việc thực hiện kế hoạch hòa bình để thiết lập ổn định ở phía đông Ukraine.