TV& VIDEO

notebook

Microsoft đẩy mạnh xây dựng thế giới ưu tiên di động tại Việt Nam

Microsoft đẩy mạnh xây dựng thế giới ưu tiên di động tại Việt Nam

VTV.vn - Ngày 24/3, Microsoft tổ chức hội thảo công nghệ nhằm tái khẳng định cam kết xây dựng thế giới ưu tiên di động, ưu tiên đám mây tại Việt Nam.