TV& VIDEO

NSND Bùi Bài Bình

Đạo diễn Trịnh Lê Phong: Chiều ngang qua phố cũ lọt đề cử VTV Awards là niềm động viên tinh thần rất lớn

Đạo diễn Trịnh Lê Phong: Chiều ngang qua phố cũ lọt đề cử VTV Awards là niềm động viên tinh thần rất lớn

VTV.vn - "Chiều ngang qua phố cũ được đề cử VTV Awards là niềm động viên tinh thần rất lớn với đoàn làm phim" - đạo diễn Trịnh Lê Phong chia sẻ.