TV& VIDEO

nữ bệnh nhân

Australia loại trừ trường hợp nhiễm Ebola đầu tiên

Australia loại trừ trường hợp nhiễm Ebola đầu tiên

Ca nghi nhiễm Ebola đầu tiên ở Australia đã bị loại trừ sau khi các xét nghiệm ban đầu đối với nữ y tá đến từ bang Queensland cho kết quả âm tính.