TV& VIDEO

Nữ cảnh sát tập sự

3 phim Việt đặc sắc lên sóng 'giờ vàng' trong tháng 12

3 phim Việt đặc sắc lên sóng 'giờ vàng' trong tháng 12

VTV.vn - Mạch ngầm vùng biên ải, Lời ru mùa đông và Nữ cảnh sát tập sự là 3 phim Việt mới sẽ lên sóng 'giờ vàng' trên VTV trong tháng 12 này.