Nữ hoàng Elizabeth

Anh bắn 62 phát đại bác kỷ niệm 65 năm trị vì của Nữ hoàng Elizabeth II

Anh bắn 62 phát đại bác kỷ niệm 65 năm trị vì của Nữ hoàng Elizabeth II

VTV.vn - Kỷ niệm 65 năm ngày Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đăng cơ, một loạt đại bác gồm 62 phát đã được bắn chào mừng từ Tháp London.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive