TV& VIDEO

nữ thủ khoa

Gặp gỡ nữ thủ khoa vừa đi học, vừa đi làm thêm

Gặp gỡ nữ thủ khoa vừa đi học, vừa đi làm thêm

VTV.vn - Nữ thủ khoa biết điểm số của mình cũng trong lúc đang làm thuê tại quán ăn. Cô đã chạy về nhà để thông báo cho mẹ.