TV& VIDEO

nữ thủ tướng Anh

[INFOGRAPHIC] Tiểu sử Theresa May - "Bà đầm thép" thứ 2 của Anh

[INFOGRAPHIC] Tiểu sử Theresa May - "Bà đầm thép" thứ 2 của Anh

VTV.vn - Lần thứ hai trong lịch sử, nước Anh sẽ có người đứng đầu chính phủ là nữ thủ tướng sau thời kỳ của “bà đầm thép Margaret Thatcher” từ 1979-1990.