TV& VIDEO

nữ trang

Kiến nghị lập Sở Giao dịch vàng Quốc gia

Kiến nghị lập Sở Giao dịch vàng Quốc gia

Hiệp hội Kinh doanh vàng đã kiến nghị NHNN cho phép các doanh nghiệp có đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức và mỹ nghệ được tạo điều kiện vay vốn, mở rộng sản xuất và mua vàng nguyên liệu.