TV& VIDEO

nữ tu

Phó Chủ tịch nước tiếp nữ chức sắc tôn giáo tiêu biểu

Phó Chủ tịch nước tiếp nữ chức sắc tôn giáo tiêu biểu

Chiều 09/10, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã có buổi gặp mặt các đại biểu là nữ chức sắc, chức việc, nữ tu tôn giáo tiêu biểu.