TV& VIDEO

nước Anh sau Brexit

Chiến dịch “Ghim băng” trên mạng xã hội Anh sau Brexit

Chiến dịch “Ghim băng” trên mạng xã hội Anh sau Brexit

VTV.vn - Một chiếc ghim băng tưởng như không liên quan đến việc Anh rời EU nhưng lại mang thông điệp chống lại chủ nghĩa bài ngoại đang lan tràn ở Anh sau Brexit.