TV& VIDEO

nước biển dâng cao

Bão Tembin là cơn bão cuối mùa mạnh nhất trong nhiều năm

Bão Tembin là cơn bão cuối mùa mạnh nhất trong nhiều năm

VTV.vn - Bão Tembin được nhận định là cơn bão cuối mùa mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây sẽ đổ bộ vào đất liền Nam bộ đêm 25/12.