TV& VIDEO

nước biển dâng

Cà Mau mất hơn 400ha rừng phòng hộ mỗi năm do nước biển dâng

Cà Mau mất hơn 400ha rừng phòng hộ mỗi năm do nước biển dâng

VTV.vn - Tại Cà Mau, mỗi năm địa phương này mất hơn 400ha rừng phòng hộ do nước biển dâng.