TV& VIDEO

nước biển dâng

Nghị quyết của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long

Nghị quyết của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long

VTV.vn - Hôm nay (17/11), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Nghị quyết của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.