TV& VIDEO

nước lũ dâng cao

Quảng Trị: Mối hiểm nguy lưu thông đường thủy trong mùa mưa lũ

Quảng Trị: Mối hiểm nguy lưu thông đường thủy trong mùa mưa lũ

VTV.vn - Nước lũ dâng cao nhưng nhiều chủ phương tiện không trang bị các thiết bị an toàn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn khi phải lưu thông trên các con sông trong thời điểm phức tạp.