TV& VIDEO

nước lũ

Sơ tán khẩn cấp hơn 1.000 người do lũ quét tại Trung Quốc

Sơ tán khẩn cấp hơn 1.000 người do lũ quét tại Trung Quốc

VTV.vn - Hơn 1.000 sinh viên và giáo viên tại một trường học ở tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc, đã phải sơ tán khẩn cấp trong đêm sau khi được thông báo về tình trạng lũ quét.