TV& VIDEO

nước mắm

"Nước mắm là cội nguồn Việt Nam trong tôi"

"Nước mắm là cội nguồn Việt Nam trong tôi"

VTV.vn - Đó là chia sẻ của đầu bếp Việt kiều Trần Đức - Chủ nhà hàng Mango Mango, Thành phố Hội An, Quảng Nam.