TV& VIDEO

nước Mỹ

Báo động thực trạng lạm dụng thuốc giảm đau gây nghiện tại Mỹ

Báo động thực trạng lạm dụng thuốc giảm đau gây nghiện tại Mỹ

VTV.vn - Lạm dụng thuốc giảm đau gây nghiện đã trở thành một thực trạng đáng báo động với nước Mỹ.