TV& VIDEO

Nước Ngầm

TP.HCM giảm tỷ lệ khai thác nước ngầm xuống 7 lần

TP.HCM giảm tỷ lệ khai thác nước ngầm xuống 7 lần

VTV.vn - Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM vừa cho biết sẽ kéo giảm tỷ lệ khai thác nước ngầm xuống 7 lần.