TV& VIDEO

Nước Ngầm

Suy thoái nước ngầm vùng nuôi tôm

Suy thoái nước ngầm vùng nuôi tôm

VTV.vn - Cạn kiệt và ô nhiễm - những cảnh báo liên tục được đưa ra về tài nguyên nước ngầm, giờ đã là thực tế.