TV& VIDEO

nước thải công nghiệp

Tranh luận về tăng phí môi trường với nước thải công nghiệp

Tranh luận về tăng phí môi trường với nước thải công nghiệp

VTV.vn -Việc tăng phí bảo vệ môi trường với nước thải công nghiệp là nội dung được đồng thuận trong kỳ họp HĐND TP.HCM ngày 15/3 nhưng cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều từ phía DN.