nước thải độc hại

Israel: Nước thải độc hại tràn ra sông Ashalim

Israel: Nước thải độc hại tràn ra sông Ashalim

VTV.vn - Nước thải độc hại tại một hồ chứa của nhà máy sản xuất photphat ở Israel đã tràn vào một dòng sông khô ở miền Nam nước này.