TV& VIDEO

nước thải

Kết quả chất lượng nước vùng cá chết hàng loạt ở đầm Lăng Cô

Kết quả chất lượng nước vùng cá chết hàng loạt ở đầm Lăng Cô

VTV.vn - Sở Tài nguyên và Môi trường Thừa Thiên-Huế đã có báo cáo về các mẫu nước được lấy tại đầm Lăng Cô.