TV& VIDEO

nước xà phòng

Cách giặt quần áo vải lụa

Cách giặt quần áo vải lụa

 Lụa là một chất liệu tốt, tinh tế và đòi hỏi được chăm sóc đặc biệt.