TV& VIDEO

nuôi cá lồng bè

Hiệu quả mô hình nuôi cá lồng bè trên sông biên giới

Hiệu quả mô hình nuôi cá lồng bè trên sông biên giới

VTV.vn - Mô hình nuôi cá lồng bè trên sông biên giới đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân dọc tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia.