TV& VIDEO

Nuôi dạy con cái

Mỗi năm phụ nữ mất gần 7 tháng cho các "công việc không lương"

Mỗi năm phụ nữ mất gần 7 tháng cho các "công việc không lương"

VTV.vn -Mỗi năm, một phụ nữ mất gần 7 tháng cho các công việc như nội trợ, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái… Những công việc này không có tổ chức hay cơ quan nào trả lương cho họ.