TV& VIDEO

nuôi gà

Đầu tư sản xuất thịt gà sạch theo mô hình chuỗi tại Thanh Hóa

Đầu tư sản xuất thịt gà sạch theo mô hình chuỗi tại Thanh Hóa

VTV.vn - Doanh nghiệp ở Thanh Hóa đã quyết định đầu tư sản xuất thịt gà sạch theo mô hình chuỗi nhưng không áp dụng hoàn toàn cách chăn nuôi công nghiệp.