TV& VIDEO

nuôi tằm

Bảo Lộc, Lâm Đồng - vùng trồng dâu nuôi tằm lớn nhất cả nước

Bảo Lộc, Lâm Đồng - vùng trồng dâu nuôi tằm lớn nhất cả nước

VTV.vn - Bảo Lộc từ trước đến nay được biết đến là vùng trồng dâu nuôi tằm lớn nhất cả nước, không chỉ cung cấp cho thị trường trong nước mà cả xuất khẩu.